Hợp âmNhạc Quốc tế

Hợp âm You’ll never find another love like mine – Lou Rawls

Hợp âm You’ll never find another love like mine – Lou Rawls


1. You’ll never find, as long as you live

Someone who loves you tender like I do

You’ll never find, no matter where you search

Someone who cares about you the way I do

Whoa, I’m not braggin’ on myself, baby

But I’m the one who loves you

And there’s no one else! No one else

2. You’ll never find, it’ll take the end of all time

Someone to under- stand you like I do

You’ll never find the rhythm, the rhyme

All the magic we shared, just us two

Whoa, I’m not tryin’ to make you stay, baby

But I know some how, some day, some way

Chorus: You are (you’re gonna miss my lovin’)

You’re gonna miss my lovin’ (you’re gonna miss my lovin’)

You’re gonna miss my lovin’ (you’re gonna miss my lovin’)

You’re gonna miss, you’re gonna miss my love

Whoa, oh, oh, oh, oh (you’re gonna miss my lovin’)

Late in the midnight hour, baby (you’re gonna miss my lovin’)

When it’s cold outside (you’re gonna miss my lovin’)

You’re gonna miss, you’re gonna miss my love

3. You’ll never find a- nother love like mine

Someone who needs you like I do

You’ll never see what you’ve found in me

You’ll keep searching and searching your whole life through

Whoa, I don’t wish you no bad luck, baby

But there’s no ifs and buts or maybe.

Chorus: (You’re gonna) You’re gonna miss (miss my lovin’)

You’re gonna miss my lovin’ (you’re gonna miss my lovin’)

I know you’re gonna miss my lovin’ (you’re gonna miss mylovin’)

You’re gonna miss, you’re gonna miss my love

Whoa, oh, oh, oh, oh (you’re gonna miss my lovin’)

Late in the midnight hour, baby (you’re gonna miss my lovin’)

When it’s cold outside (you’re gonna miss my lovin’)

You’re gonna miss, you’re gonna miss my love

Let me tell you that you’re gonna miss my lovin’

Yes you will, baby (you’re gonna miss my lovin’)

When I’m long gone

I know, I know, I know that you are gonna miss my love

you gonna miss my love.

Đăng bởi: Music For Your Smile

Chuyên mục: Hợp âm, Hợp âm Nhạc quốc tế

musicforyoursmile.vn

Music For Your Smile là dự án âm nhạc được xây dựng với mục đích chia sẻ lời bài hát và hợp âm guitar miễn phí, nơi mà bạn có thể tìm thấy và học hỏi những bài hát yêu thích của mình cũng như chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button