Hợp âmNhạc Quốc tế

Hợp âm You are my song – F.R. David

Hợp âm You are my song – F.R. David


Chorus: Girl you are my song

You are the melody and you are the harmony

Girl you’re in my mind

Spinning a- round my brain, and I go insane

You light up my life

You make the sun shine

And you keep away the rain

Sweet is your emo- tion

Girl you are my song

You are the melody and harmony

Babe you’re the only music of my life

If it never ends i’ll never tire

When you’re happy makes me feel so good

When you’re sad, I feel the same way too

You are my song

Chorus: Girl you are my song

You are the melody and you are the harmony

Girl you’re in my mind

Spinning a- round my brain, and I go insane

You light up my life

You make the sun shine

And you keep away the rain

Sweet is your emo- tion

Fly listening to you make me feel so light

You’re the one who sends me in the sky

You con- trol the rhythm of my heart

And I hope that beat will never stop ah ha, you are my

Chorus: Girl you are my song

You are the melody and you are the harmony

Girl you’re in my mind

Spinning a- round my brain, and I go insane

Đăng bởi: Music For Your Smile

Chuyên mục: Hợp âm, Hợp âm Nhạc quốc tế

musicforyoursmile.vn

Music For Your Smile là dự án âm nhạc được xây dựng với mục đích chia sẻ lời bài hát và hợp âm guitar miễn phí, nơi mà bạn có thể tìm thấy và học hỏi những bài hát yêu thích của mình cũng như chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button