Hợp âmNhạc Quốc tế

Hợp âm What I’ve done – Linkin Park

Hợp âm What I’ve done – Linkin Park


Intro

Ver 1: In this fare- well

There is no blood

There is no a- libi

Cause I’ve drawn re- gret

From the truth

Of a thou- sands lies

So let mercy come

And wash a- way

Chorus: What I’ve Done

I’ll face myself

To cross out what I’ve be- come

E- rase myself

And let go of what I’ve done

Ver 2: Put to rest

What you thought of me

While, I clean this slate

With the hands

Of uncer- tainty

So let mercy come

And Wash a- way

Chorus: What I’ve Done

I’ll face myself

To cross out what I’ve be- come

E- rase myself

And let go of what I’ve done

For what I’ve done

I’ll start again

And whatever pain may come

To- day this ends

I’m forgiving what I’ve done

I’ll face myself

To cross out what I’ve be- come

E- rase myself

And let go of what I’ve done

Na,Na,Na …

What I’ve Done

What I’ve Done

Forgetting what I’ve done

Đăng bởi: Music For Your Smile

Chuyên mục: Hợp âm, Hợp âm Nhạc quốc tế

musicforyoursmile.vn

Music For Your Smile là dự án âm nhạc được xây dựng với mục đích chia sẻ lời bài hát và hợp âm guitar miễn phí, nơi mà bạn có thể tìm thấy và học hỏi những bài hát yêu thích của mình cũng như chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button