Hợp âmNhạc Chế - Vui

Hợp âm Trường ca sữa đậu nành – Unknown

Hợp âm Trường ca sữa đậu nành – Unknown


Ngày xưa. em bán sữa đậu nành.

Ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh

Em ! Chính em ngày xưa đó

Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh

Ngày nay em bán sữa đậu nành

Ngày nay em đạp chiếc xe màu xanh

Em! Chính em ngày xưa đó

Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh

Ngày mai em bán sữa đậu nành

Ngày mai em đạp chiếc xe màu xanh

Em! Chính em ngày mai đó

Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh

Rồi con em cũng bán sữa đậu nành

Rồi con em cũng đạp chiếc xe màu xanh

Ôi! con em cũng như thế

Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh

Rồi cháu em cũng bán sữa đậu nành

Rồi cháu em cũng đạp chiếc xe màu xanh

Ôi! cháu em cũng như thế

Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh

Rồi chắt em cũng bán sữa đậu nành

Rồi chắt em cũng đạp chiếc xe màu xanh

Ôi! chắt em cũng như thế

Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh

Nhà em ai cũng bán sữa đậu nành

Nhà em ai cũng đạp chiếc xe màu xanh

Ôi! Cả nhà em như thế

Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh

Rồi tôi ca bán sữa đậu nành

Rồi tôi ca cũng đạp chiếc xe màu xanh

Ôi! Bài ca chỉ có thế

Hết sữa đậu nành rồi đến chiếc xe màu xanh

Rồi ca xong đi uống sữa đậu nành

Rồi ca xong đi đạp chiếc xe màu xanh

Ôi! Tài năng chỉ có thế

Bán sữa đậu nành rồi đạp chiếc xe màu xanh

Đăng bởi: Music For Your Smile

Chuyên mục: Hợp âm,Hợp âm Nhạc Chế – Vui

musicforyoursmile.vn

Music For Your Smile là dự án âm nhạc được xây dựng với mục đích chia sẻ lời bài hát và hợp âm guitar miễn phí, nơi mà bạn có thể tìm thấy và học hỏi những bài hát yêu thích của mình cũng như chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button