Hợp âmNhạc Quốc tế

Hợp âm Thế giới sau khi trưởng thành – Vương Nguyên

Hợp âm Thế giới sau khi trưởng thành – Vương Nguyên


1. Jù jiāo zài wǒ de miàn qián yào zhēng fú kǎo yàn

Yě kuàyuè jí xiàn míng tiān wǒ zìjǐ tiāo xuǎn

Wèi lái de huà miàn Gèng juéduì yī diǎn

Chorus: Bǎ xīn tiào shēng jiàng dào zuǒ ěr néng tīng jiàn

Shìzhe bō dòng zìjǐ zuì hòu de fáng xiàn

Jiù ràng diàn liú huà pò zuì zhǎng de hēi

Wǒ néng wò jǐn yǒng qì de shùn jiān, wǒ zuì dǒng wǒ de tèbié

Kě wàng gǎi biàn, zài zhǎng dà yǐ hòu de shì jiè

Zài wǒ shēn biān yī yàng fú xiàn wéi xiào de liǎn

Kàn fēng bào léi diàn, zài zhǎng dà yǐ hòu de shì jiè

Huì bèi tài yáng yǒng bào zhí dào xià yī miǎo duì xiàn

Yǐ fàng qíng de lán tiān, huì fā xiàn bù sīyì de gǎi biàn

2. Zhōngdiǎn huì yǒu duō yáo yuǎn Wǒ yě kàn bù jiàn

Wǒ mé iyǒu quán xiàn. Yuánlái kuàilè hái gèng nán yī xiē

shì chéngshú biāo qiān zài yǒnggǎn yī diǎn

Chorus: Bǎ xīn tiào shēng jiàng dào zuǒ ěr néng tīng jiàn

Shìzhe bō dòng zìjǐ zuì hòu de fáng xiàn

Jiù ràng diàn liú huà pò zuì zhǎng de hēi

Wǒ néng wò jǐn yǒng qì de shùn jiān, wǒ zuì dǒng wǒ de tèbié

Kě wàng gǎi biàn, zài zhǎng dà yǐ hòu de shì jiè

Zài wǒ shēn biān yī yàng fú xiàn wéi xiào de liǎn

Kàn fēng bào léi diàn, zài zhǎng dà yǐ hòu de shì jiè

Huì bèi tài yáng yǒng bào zhí dào xià yī miǎo duì xiàn

Yǐ fàng qíng de lán tiān, huì fā xiàn bù sīyì de gǎi biàn

Rap:

Kàn jìng zi lǐ de wǒ xiǎng chéng wéi gèng hǎo de wǒ

Nián qīng zhèng yǒng bào zhe zhèng miàn hé fǎn miàn de wǒ

Zài kěn dìng de yǎn zhōng wǒ zhǎo dào xīn de lǜ zhōu

Zài zhè yī shùn jiān huò rán kāi lǎng yuán lái kěyǐ bù tóng

Zhè yī yè cháng dà huò xǔ huó dé zì wǒ

Dá’ àn de jiě dá cáng zài wǒ de xīn zhōng

Měng měng dǒng dǒng kàn zhǎng dà hòu de wǒ

xiàng bèi fēngē de tiānkōng yǒu hǎoduō xíngzhuàng de wǒ

* Kě wàng gǎi biàn, zài zhǎng dà yǐ hòu de shì jiè

Zài wǒ shēn biān yī yàng fú xiàn wéi xiào de liǎn

Kàn fēng bào léi diàn, zài zhǎng dà yǐ hòu de shì jiè

Huì bèi tài yáng yǒng bào zhí dào xià yī miǎo duì xiàn

Yǐ fàng qíng de lán tiān, huì fā xiàn bù sīyì de gǎi biàn

Đăng bởi: Music For Your Smile

Chuyên mục: Hợp âm, Hợp âm Nhạc quốc tế

musicforyoursmile.vn

Music For Your Smile là dự án âm nhạc được xây dựng với mục đích chia sẻ lời bài hát và hợp âm guitar miễn phí, nơi mà bạn có thể tìm thấy và học hỏi những bài hát yêu thích của mình cũng như chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button