Hợp âmNhạc Quốc tế

Hợp âm That girl (那個女孩) – Lý Khải Hinh

Hợp âm That girl (那個女孩) – Lý Khải Hinh


1. Xiāosǎ líkāi shíliù suì tā dānchē de hòu zuò

Dúzì hé dī diàozhe lèi kàn xià rì de yānhuǒ

Qiǎn qiǎn yū qīng jiù jiù xiāngkuāng jìniàn céng àiguò

Qìng xìng tā nénggòu xiǎngshòu yīgèrén de shēnghuó

2. Fàngxià xíngnáng bèi qǐ mèngxiǎng zhòngliàng chàbùduō

Liúyán rèn tā qù fēnrǎo tā yīxiào jiù dàiguò

Měilì yuánshí xì xì zhuómó qiēgē bié tài duō

Bànyǎn de juésè zài bu tóng kě tā háishì

ĐK:

Wǒ qiān qǐ tā de shǒu chuǎngguòle yīgè gè lùkǒu

Nàgè nǚhái qíshí yào de bù duō

Qīng qīng chàng yī shǒu gē yǒu gè shuí jìng jìng de shǒuhòu

Zài xiǎng jiā de shíhòu néng yuǎn yuǎn tiàowàngzhe dēnghuǒ

Tā chángcháng wèn wǒ shuō xìngfú de juéqiào shì shénme

Nàgè nǚhái zǒng shì ràng wǒ chénmò

Xiǎng zhuóxiǎng tiānliàng-le jiān bìngjiān yīqǐ qù tànsuǒ

Huòxǔ zhè jiùshì xìngfú ne tā shuō

3. Fàngxià xíngnáng bèi qǐ mèngxiǎng zhòngliàng chàbùduō

Liúyán rèn tā qù fēnrǎo tā yīxiào jiù dàiguò

Měilì yuánshí xì xì zhuómó qiēgē bié tài duō

Bànyǎn de juésè zài bu tóng kě tā háishì

ĐK:

Wǒ qiān qǐ tā de shǒu chuǎngguòle yīgè gè lùkǒu

Nàgè nǚhái qíshí yào de bù duō

Qīng qīng chàng yī shǒu gē yǒu gè shuí jìng jìng de shǒuhòu

Zài xiǎng jiā de shíhòu néng yuǎn yuǎn tiàowàngzhe dēnghuǒ

Tā chángcháng wèn wǒ shuō xìngfú de juéqiào shì shénme

Nàgè nǚhái zǒng shì ràng wǒ chénmò

Xiǎng zhuóxiǎng tiānliàng-le jiān bìngjiān yīqǐ qù tànsuǒ

Huòxǔ zhè jiùshì xìngfú ne tā shuō

* Shuí dōu wàngle dāngchū nǐ yǒu duō kuàilè

DU DA

Zài tā ěr biān shuō méi wàngjì dāngchū de chéngnuò

Nàgè nǚhái táitóu shǎ shǎ kàn

Tā hēng qǐ nà shǒu gē wǒ zài páng qīng qīng de yìng

Zài míwǎng de shíhòu xīngkōng yījiù kuài shǎnshuò

Tā chángcháng wèn wǒ shuō xìngfú de juéqiào shì shénme

Nàgè nǚhái zǒng shì ràng wǒ chénmò

Xiǎng zhuóxiǎng tiānliàng-le jiān bìngjiān yīqǐ qù tànsuǒ

Huòxǔ zhè jiùshì xìngfú ne tā shuō

Yǒu yītiān zhǎngdà-le hái bù dǒng dá’àn shì shénme

Huòxǔ zhè yěshì xìngfú ne tā shuō

Đăng bởi: Music For Your Smile

Chuyên mục: Hợp âm, Hợp âm Nhạc quốc tế

musicforyoursmile.vn

Music For Your Smile là dự án âm nhạc được xây dựng với mục đích chia sẻ lời bài hát và hợp âm guitar miễn phí, nơi mà bạn có thể tìm thấy và học hỏi những bài hát yêu thích của mình cũng như chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button