Hợp âmNhạc Quốc tế

Hợp âm Sweet dreams – Air Supply

Hợp âm Sweet dreams – Air Supply


1. This is the time when you need a friend

You just need someone near

I’m not looking forward to the night I’ll spend

Thinking of you when you’re not here

How many times will I think about the things I’d like to do

Always denied the right to live my life the way I want

I want to share it with you

Chorus: Close your eyes

I want to ride the skies in my sweet dreams

Close your eyes

I want to see you to- night in my sweet dreams

2. I’ll think of your kiss as the days roll by

And I’ll write the words you love

What I can’t say in a letter

Will just have to wait till I get home

There’s not much time to tell you Half the things I should

Only that I’m so glad I fell in love with you

And I’d do it a- gain if I could

Chorus: Close your eyes

I want to ride the skies in my sweet dreams

Close your eyes

I want to see you to- night in my sweet dreams

* Sleep like a child resting deep

You don’t know what you give me I keep

For these moments alone

Đăng bởi: Music For Your Smile

Chuyên mục: Hợp âm, Hợp âm Nhạc quốc tế

musicforyoursmile.vn

Music For Your Smile là dự án âm nhạc được xây dựng với mục đích chia sẻ lời bài hát và hợp âm guitar miễn phí, nơi mà bạn có thể tìm thấy và học hỏi những bài hát yêu thích của mình cũng như chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button