Hợp âmNhạc Quốc tế

Hợp âm Super trooper – Super trooper

Hợp âm Super trooper – Super trooper


Super Trouper beams are gonna blind me

but I won’t feel blue, like I always do

’cause somewhere in the crowd there’s you

I was sick and tired of everything

when I called you last night from Glasgow

All I do is eat and sleep and sing

wishing every show was the last show

So imagine I was glad to hear you’re coming

suddenly I feel all right

And it’s gonna be so different

when I’m on the stage tonight

Tonight the Super Trouper

lights are gonna find me shining like the sun

smiling, having fun feeling like a number one

Tonight the Super Trouper

beams are gonna blind me but I won’t feel blue

like I always do, ’cause somewhere in the crowd there’s you

Facing twenty thousand of your friends,

how can anyone be so lonely?

Part of a success that never ends,

still I’m thinking about you only

(Still I’m thinking about you only)

There are moments when I think I’m going crazy

(Think I’m going crazy)

But it’s gonna be alright

(You’ll soon be changing everything)

Everything will be so different

When I’m on the stage tonight

Tonight the Super Trouper

lights are gonna find me shining like the sun

smiling, having fun feeling like a number one

Tonight the Super Trouper

beams are gonna blind me but I won’t feel blue

like I always do, ’cause somewhere in the crowd there’s you

So I’ll be there when you arrive

the sight of you will prove to me I’m still alive

And when you take me in your arms, and hold me tight

I know it’s gonna mean so much tonight

Tonight the Super Trouper

lights are gonna find me shining like the sun

smiling, having fun feeling like a number one

Tonight the Super Trouper

beams are gonna blind me but I won’t feel blue

like I always do, ’cause somewhere in the crowd there’s you

Tonight the Super Trouper

lights are gonna find me shining like the sun

smiling, having fun feeling like a number one

Tonight the Super Trouper

beams are gonna blind me but I won’t feel blue

like I always do, ’cause somewhere in the crowd there’s you

Đăng bởi: Music For Your Smile

Chuyên mục: Hợp âm, Hợp âm Nhạc quốc tế

musicforyoursmile.vn

Music For Your Smile là dự án âm nhạc được xây dựng với mục đích chia sẻ lời bài hát và hợp âm guitar miễn phí, nơi mà bạn có thể tìm thấy và học hỏi những bài hát yêu thích của mình cũng như chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button