Hợp âmNhạc Quốc tế

Hợp âm Quiero pecar en ti – Azucar Morena

Hợp âm Quiero pecar en ti – Azucar Morena


Intro:

1. Aquella luna plate- ada

Aquella cama tan mo- jada

Aquel caballo desbo- cado

Sobre el que juntos cabal- gamos

Aquella boca premián- dome

Aquel banquete de a- mor

Estoy triste hoy

Me hace falta que- rerte

Y no me rindo, sino te rindes

Chorus:

Quiero pe- car en ti

Desnuda a tu olor

Hasta mo- rir de a- mor

Pecando en ti

Quiero pe- car en ti

Y entre tu mar de pi- el

Mojarme como un pez nadando en ti

2. Aquel botón de tú blue jeans

Que nunca supe cómo a- brir

Aquellos pies abrazán- dome

Aquella cárcel de a- mor

Estoy triste hoy

Y me hace falta que- rerte

Y no me rindo sino te rindes

Chorus: Quiero pe- car en ti

Sin frenos ni control

Y dentro de un cri- sol

Fundirme en ti

Quiero pe- car en ti

Y al estal- lar des- pués

Volar ha- sta caer, rendida en ti

Change up 1 tone to —–

Chorus:

Quiero pe- car en ti

Desnuda a tu olor

Hasta mo- rir de a- mor

Pecando en ti

Quiero pe- car en ti

Y al estal- lar des- pués

Volar ha- sta caer, rendi- da en ti

Quiero pe- car en ti

Y al estal-F#m] lar des- pués

Đăng bởi: Music For Your Smile

Chuyên mục: Hợp âm, Hợp âm Nhạc quốc tế

musicforyoursmile.vn

Music For Your Smile là dự án âm nhạc được xây dựng với mục đích chia sẻ lời bài hát và hợp âm guitar miễn phí, nơi mà bạn có thể tìm thấy và học hỏi những bài hát yêu thích của mình cũng như chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button