Hợp âmNhạc Quốc tế

Hợp âm One thing – One Direction

Hợp âm One thing – One Direction


Verse 1:

I’ve tried playing it cool

Girl when I’m looking at you

I can never be brave

Cause you make my heart race

* Shot me out of the sky

You’re my krypto- nite

You keep making me weak

* Yeah, frozen and can’t breathe

Pre-Chorus:

* Some things gotta give now

Cause I’m dying just to make you see

That I need you here with me now

*Cause you’ve got that one thing ***

Chorus:

*So get out, get out, get out of my head

And fall into my arms in- stead

I don’t, I don’t, don’t know what it is

But I need that one thing

And you’ve got that one thing

Verse 2:

* Now I’m climbing the walls

But you don’t notice at all

That I’m going out of my mind

* All day and all night

Pre-Chorus:

* Some things gotta get loud

Cause Im dying just to know your name

And I need you here with me now

*Cause you’ve got that one thing ***

Chorus:

*So get out, get out, get out of my head

And fall into my arms in- stead

I don’t, I don’t, don’t know what it is

But I need that one thing

And you’ve got that one thing

*******

Bridge:

you’ve got that one thing

get out, get out, get out of my mine

And fall into my arms in- stead

Chorus:

So get out, get out, get out of my head

And fall into my arms in- stead

I don’t, I don’t, don’t know what it is

But I need that one thing

So get out, get out, get out of my mind

And come on, come in to my life

I don’t, I don’t, don’t know what it is

But I need that one thing

And you’ve got that one thing

Dấu * có nghĩa là đảo phách chơi cho phong phú các bạn nhé.

Đăng bởi: Music For Your Smile

Chuyên mục: Hợp âm, Hợp âm Nhạc quốc tế

musicforyoursmile.vn

Music For Your Smile là dự án âm nhạc được xây dựng với mục đích chia sẻ lời bài hát và hợp âm guitar miễn phí, nơi mà bạn có thể tìm thấy và học hỏi những bài hát yêu thích của mình cũng như chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button