Hợp âmNhạc Quốc tế

Hợp âm Nhất sinh sở ái (一生所爱) – Thư Kỳ

Hợp âm Nhất sinh sở ái (一生所爱) – Thư Kỳ


Mandarin Version

1. 从前现在过去了再不来

Cóng qián xiàn zài guò qù liǎo zài bù lái

红红落叶长埋尘土内

Hóng hóng luò yè cháng mái chén tǔ nèi

开始终结总是没变改

Kāi shǐ zhōng jié zǒng shì méi biàn gǎi

天边的你飘泊白云外

Tiān biān dí nǐ piāo bó bái yún wài

Chorus: 苦海翻起爱浪

Kǔ hǎi fān qǐ ài làng

在世间难逃避命运

Zài shì jiān nán táo bì mìng yùn

相亲竟不可接近

Xiāng qīn jìng bù kě jiē jìn

或我应该相信是缘份

Huò wǒ yīng gāi xiāng xìn shì yuán fèn

2. 情人别后永远再不来(消散的情缘)

Qíng rén bié hòu yǒng yuǎn zài bù lái ( xiāo sàn dí qíng yuán)

无言独坐放眼尘世外(愿来日再续)

Wú yán dú zuò fàng yǎn chén shì wài ( yuàn lái rì zài xù)

鲜花虽会凋谢(只愿)但会再开(为你)

Xiān huā suī huì diāo xiè ( zhī yuàn ) dàn huì zài kāi ( wéi nǐ)

一生所爱隐约(守候)在白云外(期待)

Yī shēng suǒ ài yǐn yuē ( shǒu hòu ) zài bái yún wài ( qī dài)

——————

Cantonee version

1. 从前现在过去了再不来

Cung cin jin zoi gwo heoi liu zoi bat loi

红红落叶长埋尘土内

Hung hung lok jip coeng maai can tou noi

开始终结总是没变改

Hoi ci zung git zung si mut bin goi

天边的你飘泊白云外

Tin bin dik nei piu paak baak wan ngoi

Chorus: 苦海翻起爱浪

Fu hoi faan hei ngoi long

在世间难逃避命运

Zoi sai gaan naan tou bei ming wan

相亲竟不可接近

Soeng can ging bat ho zip gan

或我应该相信是缘份

Waak ngo jing goi soeng seon si jyun fan

2. 情人别后永远再不来(消散的情缘)

Cing jan bit hau wing jyun zoi bat loi (siu saan dik cing jyun)

无言独坐放眼尘世外(愿来日再续)

Mou jin duk co fong ngaan can sai ngoi (jyun loi jat zoi zuk)

鲜花虽会凋谢(只愿)但会再开(为你)

Sin faa seoi wui diu ze (zi jyun) daan wui zoi hoi (wai nei)

一生所爱隐约(守候)在白云外(期待)

Jat saang so ngoi jan joek (sau hau) zoi baak wan ngoi (kei doi)

Đăng bởi: Music For Your Smile

Chuyên mục: Hợp âm, Hợp âm Nhạc quốc tế

musicforyoursmile.vn

Music For Your Smile là dự án âm nhạc được xây dựng với mục đích chia sẻ lời bài hát và hợp âm guitar miễn phí, nơi mà bạn có thể tìm thấy và học hỏi những bài hát yêu thích của mình cũng như chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button