Hợp âmNhạc Quốc tế

Hợp âm New kid in town – The Eagles

Hợp âm New kid in town – The Eagles


Intro:

There’s talk on the street, it sounds so fami- liar

great expec - tations, ev’rybody’s watchin’ you

People you meet they all seem to know you

even your old friends treat you like you’re somethin’ new.

Chorus: Johnny come lately

the new kid in town.

Ev’rybody loves you

so don’t let them down

You look in her eyes,the music be- gins to play

hopeless ro- mantics, here we go a- gain

But after a while you’re lookin’ the other way

it’s those restless heartsthat never mend.

Chorus: Johnny come la- tely

the new kid in town.

Will she still love you

when you’re not a- round?

There’s so many things you should have told her

but night after night you’re willing to hold her

just Bhold [F#7 her …

Change key to ———-

tears on your shoul- der

There’s talk on the street it’s there to re- mind you

Doesn’t really matter which side you’re on

You’re walkin’ a- way and they’re talkin’ behind you

They will never forget you ’til somebody new comes a- long

Where’ve you been late- ly?

There’s a new kid in town

Ev’rybody loves him (don’t they?)

Now he’s holdin’ her …

Key change back to ———–

And you’re still a- round oh my my

There’s a new kid in town

just another new kid in town Oh oh

Ev’rybody’s talkin’ ’bout the new kid in town

Ev’rybody’s talkin’ ’bout the new kid in town

There’s a new kid in town, (I don’t want to hear it)

There’s a new kid in town, (I don’t want to hear it

There’s a new kid in town, there’s a new kid in town

There’s a new kid in town (everybod’s talking)

There’s a new kid in town (People stared walking)

There’s a new kid in town, there’s a new kid in town

There’s a new kid in town …

Đăng bởi: Music For Your Smile

Chuyên mục: Hợp âm, Hợp âm Nhạc quốc tế

musicforyoursmile.vn

Music For Your Smile là dự án âm nhạc được xây dựng với mục đích chia sẻ lời bài hát và hợp âm guitar miễn phí, nơi mà bạn có thể tìm thấy và học hỏi những bài hát yêu thích của mình cũng như chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button