Hợp âmNhạc Quốc tế

Hợp âm Mộng (梦) – Vương Bác Văn (tiếng Hoa)

Hợp âm Mộng (梦) – Vương Bác Văn (tiếng Hoa)


我没有什么

wǒ méiyǒu shé me

站在你身后

zhàn zài nǐ shēnhòu

爱有许多种

ài yǒu xǔduō zhǒng

他们不是我

tāmen bùshì wǒ

何必 费心解说

hébì fèixīn jiěshuō

我不敢难过

wǒ bù gǎn nánguò

只能沉默

zhǐ néng chénmò

我也懂你

wǒ yě dǒng nǐ

不过要挣脱

bùguò yào zhēngtuō

看你一笑一动

kàn nǐ yīxiào yīdòng

我幸运就得宠

xìngyùn jiù déchǒng

装聋作哑

zhuāng lóng zuò

为你一个

wèi nǐ yīgè

笑过哭过今天都沉默

xiàoguò kūguò jīntiān dū chénmò

我一个人说我爱你是真的

wǒ yīgè rén shuō wǒ ài nǐ shì zhēn de

我不难过

bù nánguò

背对伤口

bèi duì shāngkǒu

我 独自难承受

dúzì nán chéngshòu

我说你只是梦

wǒ shuō nǐ zhǐshì mèng

醒来沉重

xǐng lái chénzhòng

说你只能在记忆中

shuō nǐ zhǐ néng zài jìyì zhōng

请让我继续做梦

qǐng ràng wǒ jìxù zuòmèng

我没有什么

wǒ méiyǒu shé me

站在你身后

zhàn zài nǐ shēnhòu

爱有许多种

ài yǒu xǔduō zhǒng

他们不是我

tāmen bùshì wǒ

何必 费心解说

hébì fèixīn jiěshuō

我不敢难过

wǒ bù gǎn nánguò

只能沉默

zhǐ néng chénmò

我也懂你

wǒ yě dǒng

不过要挣脱

bùguò yào zhēngtuō

看你一笑一动

kàn nǐ yī xiào yīdòng

我幸运就得宠

xìngyùn jiù déchǒng

装聋作哑

zhuāng lóng zuò

为你一个

wèi nǐ yīgè

笑过哭过今天都沉默

xiàoguò kūguò jīntiān dū chénmò

我一个人说 我爱你是真的

wǒ yīgè rén shuō wǒ ài nǐ shì zhēn de

我不难过

bù nánguò

背对伤口

bèi duì shāngkǒu

我 独自难承受

dúzì nán chéngshòu

我说你只是梦

wǒ shuō nǐ zhǐshì mèng

醒来沉重

xǐng lái chénzhòng

说你只能在记忆中

shuō nǐ zhǐ néng zài jìyì zhōng

请让我继续做梦

qǐng ràng wǒ jìxù zuòmèng

笑过哭过都变成折磨

xiàoguò kūguò dōu biàn chéng zhémó

我一个人说你爱我是真的

wǒ yīgè rén shuō nǐ ài wǒ shì zhēn de

我不难过

bù nánguò

背对伤口

bèi duì shāngkǒu

我 独自难承受

wǒ dúzì nán chéngshòu

我说你只是梦

wǒ shuō nǐ zhǐshì mèng

无疾而终

wújí’érzhōng

说你只能在记忆中

shuō nǐ zhǐ néng zài jìyì zhōng

请让我继续做梦

qǐng ràng wǒ jìxù zuòmèng

在梦里继续做梦

Zài mèng lǐ jìxù zuòmèng

Đăng bởi: Music For Your Smile

Chuyên mục: Hợp âm, Hợp âm Nhạc quốc tế

musicforyoursmile.vn

Music For Your Smile là dự án âm nhạc được xây dựng với mục đích chia sẻ lời bài hát và hợp âm guitar miễn phí, nơi mà bạn có thể tìm thấy và học hỏi những bài hát yêu thích của mình cũng như chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button