Hợp âmNhạc Quốc tế

Hợp âm Lovers concerto – The Supremes

Hợp âm Lovers concerto – The Supremes


How gentle is the rain

That falls softly on the mea- dow

Birds high up in the trees

serenade the clouds with their melodies

Oh, see there beyond the hill

The bright colours of the rain- bow

Some magic from above

Made this day for us just to fall in love

You hold me in your arms

And say once again you love me

And if your love is true

everything will be just as wonder- ful

Now I belong to you

From this day until fore- ver

Just love me tender- ly

And I’ll give to you every part of me

Oh, don’t ever make me cry

Through long lonely nights without love

Be always true to me

Keep this day in your heart eternal- ly

Some day we shall re- turn

To this place upon the mea- dow.

We’ll walk out in the rain

See the birds above singing once again.

Oh, you hold me in your arms

And say once again you love me

And if your love is true

everything will be just as wonder- ful

Đăng bởi: Music For Your Smile

Chuyên mục: Hợp âm, Hợp âm Nhạc quốc tế

musicforyoursmile.vn

Music For Your Smile là dự án âm nhạc được xây dựng với mục đích chia sẻ lời bài hát và hợp âm guitar miễn phí, nơi mà bạn có thể tìm thấy và học hỏi những bài hát yêu thích của mình cũng như chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button