Hợp âmNhạc Quốc tế

Hợp âm Love is the name – Sofia Carson

Hợp âm Love is the name – Sofia Carson


Intro & chords cirle:

Verse 1:

We gonna burn it up like rock stars

Go Nir- vana in here

We gonna set it up Tick tock

Life is a video game

And we could be in love Or not lie

See I really don’t care

I just wanna be right here

I just wanna be right here, ah

We can rule the oceans

We can rule the world

We’d be the commotion, baby

Chorus:

So we never regret that life’s

Gonna be what we be

So we turn the music up to- night

Let the beat set you free

Give it everything you got and dance

All your worries a- way

Forget yester- day

This life is a game

And love is the name

Nah, nah, nah, nah, nah

Oh,and love is the name

Nah, nah, nah ,nah, nah

Verse 2:

I love the way your skin feels on mine

Yeah,I’m digging your style

The way you let me in

On secrets that are already mine

And we could be in love or not now

See I really don’t care

I just wanna be right here

I just wanna be right here,ah

We can rule the oceans

We can rule the world

We’d be the commotion, baby

Chorus:

So we never regret that life’s

Gonna be what we be

So we turn the music up to- night

Let the beat set you free

Give it everything you got

And dance all your worries a- way

Forget yester- day

This life is a game

And love is the name

Nah, nah, nah, nah, nah

Oh,and love is the name

Nah, nah, nah, nah, nah

* This life is a game

Nah, nah, nah, nah, nah

And love is the name

Nah, nah, nah, nah, nah

Chorus:

So we never regret that life’s

Gonna be what we be

So we turn the music up to- night

Let the beat set you free

Give it everything you got

And dance all your worries a- way

Forget yester- day

This life is a game

And love is the name

Nah, nah, nah, nah, nah

Oh,and love is the name

Nah, nah, nah, nah, nah

* This life is a game

Nah, nah, nah, nah, nah

And love is the name

Nah, nah, nah, nah, nah

And love is the name

Đăng bởi: Music For Your Smile

Chuyên mục: Hợp âm, Hợp âm Nhạc quốc tế

musicforyoursmile.vn

Music For Your Smile là dự án âm nhạc được xây dựng với mục đích chia sẻ lời bài hát và hợp âm guitar miễn phí, nơi mà bạn có thể tìm thấy và học hỏi những bài hát yêu thích của mình cũng như chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button