Hợp âmNhạc Quốc tế

Hợp âm La Seine – Wanessa Paradis

Hợp âm La Seine – Wanessa Paradis


Elle sort de son lit tellement sur d’elle

La seine, la seine, la seine

Tellement jolie elle m’ensorcelle

La seine, la seine, la seine

Extralucide la lune est sur

La seine, la seine, la seine

Tu n’es pas saoul paris est sous

La seine, la seine, la seine

Refrain: Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi

On s’aime comme ça, la seine et moi

Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi

On s’aime comme ça, la seine et moi

Extralucide la lune est sur

La seine, la seine, la seine

Extralucide la lune est sur

La seine, la seine, la seine

Refrain: Sur le pont des arts

Mon coeur vacille

Entre deux eaux

L’air est si bon

Cet air si pur

Je le respire

Nos reflets perchés

sSr ce pont

——————

1. She’s resplendent, so confident

La Seine, La Seine, La Seine

I realize I’m hypnotized

La Seine, La Seine, La Seine

I hear the moon singing a tune

La Seine, La Seine, La Seine

Is she devine? Is it the wine?

La Seine, La Seine, La Seine

Chorus: I don’t know, don’t know, so don’t ask me why

That’s how we are, the Seine and I

I don’t know, don’t know, so don’t ask me why

That’s how we are, the Seine and I

2. I feel alive when I’m beside

La Seine, La Seine, La Seine

From this angle like an angel

La Seine, La Seine, La Seine

Chorus: I don’t know, don’t know, so don’t ask me why

That’s how we are, the Seine and I

I don’t know, don’t know, so don’t ask me why

That’s how we are, the Seine and I

Bridge: Upon the bridge, my heart does beat

Between the waves, we will be saved

The air we breathe, Can you believe?

Learn to forgive upon the bridge

3. Random sounds

That’s how we are, the Seine and I

Random sounds

That’s how we are, the Seine and I

Random sounds

That’s how we are, the Seine and I

Đăng bởi: Music For Your Smile

Chuyên mục: Hợp âm, Hợp âm Nhạc quốc tế

musicforyoursmile.vn

Music For Your Smile là dự án âm nhạc được xây dựng với mục đích chia sẻ lời bài hát và hợp âm guitar miễn phí, nơi mà bạn có thể tìm thấy và học hỏi những bài hát yêu thích của mình cũng như chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button