Hợp âmNhạc Quốc tế

Hợp âm I wanna go – Britney Spears

Hợp âm I wanna go – Britney Spears


Intro:

Lately I’ve been stuck imagining

What I wanna do and what I really think

Time to blow, out.

Be a little inappropriate

‘Cause I know that everybody’s thinking it

When the light’s, out

Shame, on me.

To need, release.

Uncontrollab- ly

I-I-I wanna go-o-o all the way-ay-ay taking out my freak tonight

I-I-I wanna show-o-o all the dir-ir-irt I got running through my mind

Wo-oh-oh

I-I-I wanna go-o-o all the way-ay-ay taking out my freak tonight

I-I-I wanna show-o-o all the dir-ir-irt I got running through my mind

Wo-oh-oh

Lately people got me all tied up

There’s a countdown waiting for me to e-rupt

Time to blow, out.

I’ve been told just what you do with it

We keep both my hands above the bla- blanket

When the light’s, out.

Shame, on me.

To need, release.

Uncontrollably…

I-I-I wanna go-o-o all the way-ay-ay taking out my freak tonight

I-I-I wanna show-o-o all the dir-ir-irt I got running through my mind

Wo-oh-oh

I-I-I wanna go-o-o all the way-ay-ay taking out my freak tonight

I-I-I wanna show-o-o all the dir-ir-irt I got running through my mind

Wo-oh-oh

Shame, on me (shame on me…)

To need, release (to need, release…)

Uncontrollably (uncontrollably, -lably, -lably, -lably…)

I-I-I wanna go-o-o all the way-ay-ay taking out my freak tonight

I-I-I wanna show-o-o all the dir-ir-irt I got running through my mind

Wo-oh-oh

I-I-I wanna go-o-o all the way-ay-ay taking out my freak tonight

I-I-I wanna show-o-o all the dir-ir-irt I got running through my mind…

Wo-oh-oh

Đăng bởi: Music For Your Smile

Chuyên mục: Hợp âm, Hợp âm Nhạc quốc tế

musicforyoursmile.vn

Music For Your Smile là dự án âm nhạc được xây dựng với mục đích chia sẻ lời bài hát và hợp âm guitar miễn phí, nơi mà bạn có thể tìm thấy và học hỏi những bài hát yêu thích của mình cũng như chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button