Hợp âmNhạc Quốc tế

Hợp âm Happy – Pharrell Williams

Hợp âm Happy – Pharrell Williams


It might seem crazy what I’m about to say

Sunshine she’s here, you can take a break

I’m a hot air balloon that could go to space

With the air, like I don’t care baby by the way

Chorus:

Because I’m -happy-

Clap along if you feel like a room without a roof

Because I’m -happy-

Clap along if you feel like happiness is the truth

Because I’m -happy-

Clap along if you know what happiness is to you

Because I’m -happy-

Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Verse:

Here come bad news talking this and that -Yeah-

Give me all you got, don’t hold it back -Yeah-

Well I should probably warn you I’ll be just fine -Yeah-

No offense to you don’t waste your time here’s why

Chorus:

Because I’m -happy-

Clap along if you feel like a room without a roof

Because I’m -happy-

Clap along if you feel like happiness is the truth

Because I’m -happy-

Clap along if you know what happiness is to you

Because I’m -happy-

Clap along if you feel like that’s what you wanna do

hey, come on!

Bridge:

EUGH -Happy-, bring me down, can’t noth’ng

-Happy-, bring me down, Love is too high

-Happy-, bring me down, can’t noth’ng

-Happy-, bring me down I said, let me tell you now

-Happy, happy, happy, happy-, bring me down, can’t noth’ng

-Happy, happy, happy, happy-, bring me down, Love is too high

-Happy, happy, happy, happy-, bring me down, can’t noth’ng

-Happy, happy, happy, happy-, bring me down, I said

Chorus -x2-:

Because I’m -happy-

Clap along if you feel like a room without a roof

Because I’m -happy-

Clap along if you feel like happiness is the truth

Because I’m -happy-

Clap along if you know what happiness is to you

Because I’m -happy-

Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Bridge:

-Happy, happy, happy, happy-, bring me down, can’t noth’ng

-Happy, happy, happy, happy-, bring me down, Love is too high

-Happy, happy, happy, happy-, bring me down, can’t noth’ng

-Happy, happy, happy, happy-, bring me down, I said

Chorus -x2-:

Because I’m -happy-

Clap along if you feel like a room without a roof

Because I’m -happy-

Clap along if you feel like happiness is the truth

Because I’m -happy-

Clap along if you know what happiness is to you

Because I’m -happy-

Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Đăng bởi: Music For Your Smile

Chuyên mục: Hợp âm, Hợp âm Nhạc quốc tế

musicforyoursmile.vn

Music For Your Smile là dự án âm nhạc được xây dựng với mục đích chia sẻ lời bài hát và hợp âm guitar miễn phí, nơi mà bạn có thể tìm thấy và học hỏi những bài hát yêu thích của mình cũng như chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button